Pro přiřazení zákazníka a nastavení atributů projektu, jako je plán, rozpočet, barva atd., přejděte na Správa 👉 Projekty 👉 klikněte na název projektu.

Vlastník projektu a přiřazení klienta

Vlastník projektu

Vlastníkem projektu je ve výchozím nastavení osoba, která jej vytvořila. V případě, že chcete vlastníka změnit, klikněte na tlačítko "Změnit".

Přiřazení klienta

Chcete-li k projektu přiřadit klienta, klikněte na pole klient a vyberte požadovaného klienta. V případě, že nemáte zadaného požadovaného klienta, klikněte na tlačítko "+Klient", jak je vidět níže:

Soukromý a veřejný projekt

Soukromý projekt

Ve výchozím nastavení jsou všechny projekty veřejné. To znamená, že všechny časové záznamy jsou viditelné pro každého člena Vašeho týmu. V případě, že nechcete, aby ostatní viděli vaše časové záznamy, zaškrtněte políčko "Soukromý" a projekt se stane soukromým.

Poznámka: veřejný projekt může vytvořit pouze vlastník účtu, správce nebo uživatel, kterému správce/vlastník účtu přidělil roli "Správce projektů Time Tracking". Soukromý projekt naopak může vytvořit kdokoli.

Označení " Aktivní "

Ve výchozím nastavení jsou všechny projekty nastaveny jako aktivní. To umožňuje zobrazit projekt v seznamu projektů při vytváření časového záznamu. Zrušení označení políčka "Aktivní" způsobí, že tento konkrétní projekt při vytváření nového časového záznamu zmizí ze seznamu projektů.

Časové záznamy projektu zůstanou zachovány a budou stále viditelné v přehledu, na rozdíl od odstranění projektu, které odstraní samotný projekt a všechny jeho dříve vytvořené časové záznamy.

Přínosné a Fakturovatelné projekty

Vlastnost "Přínosný"

Vlastnost "Přínosný" se používá k hodnocení přínosnosti projektu. Zpětně se můžete rozhodnout, že pro vás projekt nebyl vůbec přínosný. Pokud to uděláte, nastavíte také časové záznamy souvisejícího projektu jako nepřínosné nebo naopak.

Vlastnost "Fakturovatelný"

Ve výchozím nastavení jsou všechny projekty nastaveny jako zúčtovatelné. Zaškrtnuté políčko "Fakturovatelný" umožňuje nastavit hodinovou sazbu k časovým záznamům projektu.

Stručný přehled a tlačítka k projektům

Stručný přehled projektu ve formě infografiky najdete na pravé straně obrazovky.

Pro podrobnější analýzu zvolte různé reporty pomocí tlačítek pod infografikou.

Související témata:

Pokud potřebujete pomoci nebo se s námi chcete podělit o své nápady, kontaktujte prosím tým podpory prima:Time kliknutím na černou bublinu v pravém dolním rohu této stránky 🙌.

Našli jste odpověď?