Vytvořte tým v primaERP!

Tento článek je určen pro vlastníky a administrátory účtů 

Obsah:

 • Pozvěte kolegy do primaERP účtu
 • Nastavte přístupy uživatelů do modulů
 • Nastavte uživatelské role
 • Týmová práce v primaERP
 • Připravte primaERP Attendance pro potřeby vašeho týmu

Pozvěte kolegy do primaERP účtu

Můžete je jednoduše pozvat v Nastavení vašeho účtu (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) pod volbou Uživatelé. 

Klikněte na tlačítko " Přidat uživatele" zadejte jejich e-mail a jméno a stiskněte odeslat. Po přijetí pozvánky noví uživatelé zvolí své heslo a mohou začít pracovat.

Nastavte přístupy uživatelů do modulů

primaERP se skládá ze třech modulů:

primaERP Time Tracking - chytré zaznamenávání času pro jednotlivce i týmy. Můžete sledovat, kolik času strávíte prací pro jednolivé klienty, na různých projektech a úkolech.

primaERP Attendance - jednoduchý docházkový systém pro zaznamenávání pracovního času a přestávek

primaERP Billing - správa a editace hodinových sazeb a vyúčtování vaší práce

Můžete se rozhodnout, kterému uživateli přidělíte přístup do kterého modulu. Klikněte na Nastavení  (ikona ozubeného kola) > Přístupy  a zaškrtněte čtverečky u požadovaných modulů.

Pokud vám dojdou volné licence, můžete kdykoliv objednat další kliknutím na nákupní košík.

Nastavte uživatelské role

Představení:

Tato funkce vám umožní definovat různé role v účtu primaERP. Podle výchozího nastavení je osoba, která založila účet, majitelem účtu a má právo přidělovat práva dalším účastníkům týmu.
Určité kompetence souvisí s přidělenými rolemi, které se dají nastavit v nastavení aplikace. Stupeň kompetencí umožňuje přístup k důležitým funkcím jakojsou například zákazníci, projekty, ceny apod.

Jak mohu přidělit roli uživateli:
Tato funkce je přístupna jen majiteli nebo správci účtu.

Klikněte na Nastavení  (ikona ozubeného kola) > Uživatelé >  Vyberte uživatele, kterému chcete přidělit roli > Přidělené role > Označte role, které chcete přidělit uživateli.

Pozor, v přehledu uvidíte jen role související s moduly, kam má uživatel přístup. Pokud vám nějaká role chybí, povolte uživateli nejprve přístup do příslušného modulu, viz předchozí témaNastavte přístupy uživatelů do modulů .

Role v primaERP:

 • Majitel účtu - Majitel účtu má kontrolu nad celým účtem: může spravovat projekty, zákazníky, činnosti a nastavení účtu, rovněž rozhoduje o aktivaci nebo deaktivaci účtu a může předat vlastnické právo účtu jiné osobě.

 • Správce účtu - Správce má základní kontrolu nad účtem: může spravovat projekty, zákazníky, činnosti a nastavení účtu. Rovněž může deaktivovat / vymazat uživatele, včetně sebe. Může si prohlížet časové záznamy všech členů týmu.

 • Správce projektů Time Tracking - Uživatel s nastaveným právem správce projektů může vytvářet nové projekty a spravovat je. Může zvát nové členy a upravovat všechny záznamy času v rámci projektu.

 • Pokročilý uživatel Time Tracking - Uživatel s touto rolí může prohlížet všechny ceny v aplikaci a také nastavit, upravit nebo vymazat ceny u vlastních časových záznamů.

 • Uživatel Time Tracking - Toto je výchozí role, která je přidělena každému uživateli modulu Time Tracking. Může vytvářet, upravovat nebo mazat vlastní časové záznamy.

 • Uživatel Billing - Uživatel s touto rolí má základní práva v modulu Billing. Může vytvářet, upravovat nebo mazat hodinové sazby nebo účty, které jsou založeny na záznamech z modulu Time Tracking.

 • Uživatel Attendance - Toto je výchozí role, která je přidělena všem uživatelům modulu Attendance. Uživatel může zadávat čas příchodu a odchodu, zaznamenávat přestávky, nebo si prohlížet svoje výkazy, aby je mohl zkontrolovat, vytisknout, nebo je odeslat ke schválení vedoucímu. Uživatel s touto rolí může jenom zastavovat stopky, nikoli upravovat svoje záznamy.

 • Pokročilý uživatel Attendance - Uživatel s touto rolí může zaznamenávat pracovní čas a upravovat svoje časové záznamy ve výkazu práce.

 • Správce Attendance - Uživatel má všechna oprávnění jako předchozí uživatelé, navíc si může prohlížet výkazy všech uživatelů, kteří mají přístup do modulu Attendance. Rovněž má přístup do nastavení Attendance, kde může spravovat projekt a činnosti, které slouží pro zaznamenávání docházky.

Další podrobnosti se dočtete ve článku Jak nastavit uživatelské role?

Týmová práce v primaERP

Chcete se dozvědět více o Správě členů projektů nebo o rozdílu mezi Mazáním a deaktivací uživatelů?

Přejděte na článek o týmové práci. 

Připravte primaERP Attendance pro potřeby vašeho týmu

Chcete vědět, jak nastavit primaERP Attendance na míru vašemu týmu? Jak definovat, které aktovoty se budou započítávat do práce a které do přestávek?

Přejděte na článek Připravte primaERP Attendance pro potřeby vašeho týmu

Did this answer your question?