Nástěnka zobrazuje vaše záznamy času a váš výkon v denní a týdenní perspektivě

Naleznete jí potažením zleva, nebo po kliknutí na ikonu vpravo nahoře a vyberte nástěnku

Index

 1. Struktura nástěnky
 2. Záznam času
 • Vytvořit záznam času
 • Upravit záznam času
 • Smazat záznam času
 • Parametry záznamu času

   3. Stopky

 • Spustit stopky
 • Upravit stopky
 • Zastavit stopky
 • Smazat stopky
 • Parametry stopek

   4. Přidat projekt
   5. Přidat úkol
   6. Panel rychlých ovládacích prvků
   7. Zobrazení nástěnky
   8. Souhrn

 1. Struktura nástěnky: Nástěnka obsahuje následující prvky:

2. Záznam času: Data vytvořená během sledování času na projektu.

A) Vytvořit záznam času:Záznam času můžete vytvořit kliknutím na tlačítko vytvoření záznamu času

 Jakmile se objeví okno “Vytvořit záznam času” budete moci vyplnit podrobnosti záznamu času. Nakonec stiskněte Uložit.

* Záznam času lze vytvořit i pomocí stopek.

B) Upravit záznam času: Vyberte požadovaný záznam času. Jakmile se objeví okno “Upravit záznam času” budete moci upravit .Nakonec stiskněte Uložit.

C) Smazat záznam času: Záznam času můžete smazat z okna úpravy i vytváření záznamu času. Jednoduše stiskněte tlačítko smazat

vpravo nahoře.

D) The time record fields: Zde naleznete krátkou anotaci jednotlivých kolonek:

 • Počáteční a konečné datum a čas: Určuje délku záznamu času. V odpovídající kolonce je můžete změnit.Délku trvání můžete nastavit kliknutím na tlačítko délky trvání .
 • Projekt: Pro přiřazení projektu k záznamu času jednoduše stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu nebo vytvořte nový projekt.
 • Úkoly: Pro přiřazení úkolu k záznamu času jednoduše stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu nebo vytvořte nový úkol.Vytvořit úkol bez jeho projektu není možné.
 • Činnosti: Přiřazuje činnost k záznamu času. Rádi bychom vám připomněli, že činnosti jsou typem akce, jež by měla být přiřazena ke každému záznamu času spolu s její cenouPro přiřazení aktivity k záznamu času stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu.
 • Fakturovatelný: Umožňuje uživateli přiřadit cenu, ať už manuálně nebo pomocí činnosti.

3. Stopky: Zaznamenávají čas strávený prací na projektu.

Níže je popsáno jak pracovat se stopkami.

A) Spustit stopky: Stopky spustíte stisknutím tlačítka stopek

Jakmile se objeví okno “Stopek”, budete moci vyplnit parametry sledované práce. Pro uložení záznamu stiskněte OK.

B) Upravit stopky: Stiskněte běžící stopky. Jakmile se objeví okno “Stopek”, budete moci upravit parametry sledované práce. Pro uložení záznamu stiskněte OK.

C) Zastavit stopky: Stiskněte tlačítko stop

Tímto vytvoříte záznam času. Stiskněte tlačítko "Uložit".

D) Smazat stopky: Stiskněte tlačítko stop, a poté tlačítko smazat

E) Parametry stopek: Níže naleznete krátkou anotaci parametrů stopek:

 • Počáteční datum a čas: Určuje počátek měření stopkami.Přičíst čas lze i pomocí tlačítka přidat čas .
 • Projekt: Výběr projektu.Pro přiřazení projektu k záznamu času jednoduše stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu nebo vytvořte nový projekt .
 • Úkol: Výběr úkolu.Pro přiřazení úkolu k záznamu času jednoduše stiskněte odpovídající kolonku a vyberte ze seznamu nebo vytvořte nový úkol .Nelze vytvořit úkol bez projektu.
 • Činnost: Vybrat činnost.
 • Fakturovatelný: Umožňuje uživateli přiřadit cenu, ať už manuálně nebo pomocí činnosti.

4. Vytvořit nový projekt: Vytvořit projekt můžete během vytváření nebo úpravy záznamu času či stopek.

a. V okně záznamu času nebo stopek stiskněte políčko projektů.

b. Zobrazí se seznam dostupných projektů.

c. Stiskněte tlačítko vytvořit +

d. Vyplňte parametry projektu.

e. Stiskněte tlačítko uložit ✓ vpravo nahoře.

5. Vytvořit úkol:Vytvořit úkol můžete během vytváření nebo úpravy záznamu času či stopek. Nelze vytvořit úkol bez projektu.

a. V okně záznamu času nebo stopek stiskněte kolonku úkolu.

b. Zobrazí se dostupné úkoly.

c. Stiskněte tlačítko vytvořit +

d. Vyplňte detaily úkolu.

e. Stiskněte tlačítko uložit ✓ , vpravo nahoře

6. Rychlé ovládací prvky: Funkci lze aktivovat podržením záznamu času a umožní nám provést následující akce:

7. Zobrazení nástěnky: Jsou možná 4 zobrazení nástěnky.

a. Denní: Zobrazí chronologicky záznamy času, od nejnovějšího po nejstarší.

b. Denní dle projektu: Zobrazí záznamy času seskupené dle projektů, seřazené od nejnovější po nejstarší.

Také zobrazuje celkový souhrn stráveného času na projektu a vydělaných peněz.

c. Týdenní: Zobrazí chronologicky záznamy času, od nejnovějšího po nejstarší.

d. Týdenní dle projektu:Zobrazí záznamy času seskupené dle projektů, seřazené od nejnovější po nejstarší.

Také zobrazuje celkový souhrn stráveného času na projektu a vydělaných peněz.

8. Souhrn: Poskytuje rychlý přehled vašeho denního nebo týdenního výkonu a má následující komponenty:

 • a. Denní nebo týdenní perioda: Určuje období za které jsou zobrazena data.
 • b. Změnit datum: Lze měnit na předchozí a následující období.
 • c. Odpracované hodiny: Zobrazuje celkově odpracovaný čas za dané období.
 • d. Vydělané peníze: Zobrazí vydělané peníze za dané období.

Did this answer your question?