Věříme, že jeden z klíčových faktorů úspěchu společnosti leží ve spolupráci a týmové práci.

Proto jsme optimalizovali primaERP, abychom sledování času týmů maximálně zjednodušili.

Klíčové funkce

 • Jednoduché sledování času nejpoužívanějších projektů.
 • Přehled o stavu vašich projektů.
 • Kontrola týmové práce.
 • Snadná tvorba report pro uživatele.

primaERP vám umožní pracovat v rámci jednoho účtu se všemi spolupracovníky.

Postup

 1. Pozvání kolegy nebo zaměstnance do svého účtu primaERP
 2. Přiřazení člena do projektu
 3. Odebrání člena z projektu
 4. Rozdíl mezi smazáním a deaktivováním účtu
 5. Rozšiřte svou licenci

1. Pozvání kolegy nebo zaměstnance do svého účtu primaERP:

Začněte sledovat čas v týmu pozváním dalších spolupracovníků

 1. V pravém horním rohu klikněte na "Nastavení".
 2. Z podmenu zvolte “Uživatelé”

3. Zobrazí se seznam uživatelů účtu pimaERP.

Můžete mít 3 uživatele zdarma. Budete-li potřebovat vice uživatelů, je možné vaši licenci kdykoli rozšířit.
 
4. Klikněte na tlačítko “Pozvat nového uživatele”

5.  Vyplňte jméno a e-mail zvaného uživatele

6. Stiskněte “Odeslat”

Pozvaná osoba obdrží e-mail s aktivačním odkazem a adresou vašeho účtu primaERP

TIME TRACKING.

2. Přidejte člena do projektu:

Po pozvání dalších uživatelů je můžete přiřazovat k jednotlivým projektům, čímž jim umožníte sledovat čas, který na projektech sttrávili. Postupujte prosím následovně:

 1. Klikněte na “SPRÁVA” v hlavním menu a zvolte “Projekty” z pod-menu.   

 2. Zobrazí se seznam projektů.
 3. Klikněte na projekt, ke kterému chcete přiřadit člena.
 4. Po kliknutí na kolonku “Členové” uvidíte všechny členy přiřazené k danému projektu.


5. Klikněte na tlačítko “+ Člen”.
6. Můžete si vybrat mezi přidáním existujícího člena nebo pozváním nového.

7. Zavřete formulář

3. Odebrání člena projektu:

Po odebrání člena projektu z projektu ztratí přístup do projektu, včetně možnosti sledovat čas daného projektu. I tak ale nepřijdete o již vytvořené informace, až do odstranění uživatele.

 1. Klikněte na “SPRÁVA” v hlavním menu a zvolte “Projekty” z pod-menu.

2. Zobrazí se seznam projektů.
3. Klikněte na project, ze kterého chcete odebrat člena.
4. Klikněte na kolonku členů – zobrazí se členové daného projektu.
5. Vyberte požadovaného člena a klikněte na “Odstranit”.

4. Rozdíl mezi smazáním a deaktivováním uživatele:

Deaktivovat:Deaktivací ztratí uživatel přístup při dalším přihlášení a vám se uvolní jedna licence.

Touto akcí nepřijdete o již vytvořená data a uživatele můžete kdykoli znovu aktivovat.

Smazat: Smažete-li uživatele, ztratí daný uživatel při příštím přihlášení přístup do účtu a uvolníte tím jednu licenci.

Touto akcí nebudou ztracena již vytvořená data.

5. Rozšíření licence:

Tato akce je umožněna pouze majiteli účtu.

 1. Klikněte na “Nastavení” umístěné v pravém horním rohu.
 2. Z podmenu zvolte “Nastavení účtu”.

3. Klikněte na kolonku “Licence”
4. Stiskněte tlačítko “Rozšířit licenci”.

5. Následuje jednoduchý process platby.

Jakmile je platba přijata, obdržíte potvrzovací e-mail.

Did this answer your question?