Představení:

primaERP TIME TRACKING nově umožňuje propojení s MS Exchange od verze 2010 nebo s Office 365. Díky tomu můžete sledovat čas strávený aktivitami uvedenými v kalendáři MS.

MS Exchange je firemní mailový server, obvykle využívaný prostřednictvím MS Outlook nebo OWA (Outlook Web Access), které využijí všech jeho výhod.

Nejste-li si jisti, zda máte účet, doporučujeme kontaktovat vaše IT oddělení.

Synchronizace s primaERP se odvíjí od emailové aplikace klienta: MS Outlook nebo OWA.

Spolu s MS Outlook

 1. Propojení MS Exchange za použití MS Outlook
 2. Odpojení MS Exchange

Spolu s OWA
  4. Propojení MS Exchange za použití OWA

  5. Odpojení MS Exchange 

Centrum podpory

 • Řešení běžných potíží

 1. Propojení s MS Exchange při použití MS Outlook:

Chcete-li propojit primaERP s kalendářem MS Exchange, pokračujte následovně:

Krok 1: Publikování kalendáře

Krok 2: Nastavení primaERP TIME TRACKING

Krok 1: Publikování kalendáře:

 • Klikněte na kalendář MS Outlook.
 • Máte-li více kalendářů, pravým tlačítkem označte ten požadovaný.
 • Zvolte: Sdílet> "PUBLIKOVAT TENTO KALENDÁŘ".
 • Vstupte do svého účtu OWA.
 • Zobrazí se okno publikování kalendáře

V poli podrobností o publikování se ujistěte, že jste zvolili možnost "Omezené podrobnosti". Vyhnete se tak možným potížím.

 • Klikněte na "SPUSTIT PUBLIKOVANÍ".
 • Zobrazí se dva odkazy na kalendář; první – odkaz k odběru – zkopírujte, bude použit v následujícím kroku.

Krok 2: Nastavení primaERP TIME TRACKING

 • V pravém horním rohu klikněte na "Nastavení".
 • Z rozbaleného menu vyberte "TIME TRACKING nastavení".
 • Vyberte záložku "Impulzy"
 • V sekci kalendáře MS Exchange zvolte "ZAPNUTO" 
 • V sekci kalendáře MS Exchange zvolte "UPRAVIT"
 • Vložte odkaz získaný v předchozím kroku a klikněte na tlačítko "ULOŽIT".

Ujistěte se prosím, že URL adresa začíná https://.

Nyní uvidíte výstupy z kalendáře MS Exchange v kalendáři na nástěnce v panelu podnětů.


2.
Odpojení MS Exchange za použití MS Outlook:

Chcete-li odpojit primaERP od kalendáře MS Exchange, postupujte následovně:

 • Klikněte na kalendář MS Outlook.
 • Zvolte kalendář, jehož publikaci chcete ukončit.
 • Vyberte: Sdílet> "NASTAVIT PUBLIKOVÁNÍ TOHOTO KALENDÁŘE".
 • Vstupte do svého účtu OWA.
 • Klikněte na "UKONČIT PUBLIKOVÁNÍ".

3. Propojení MS Exchange za použití OWA:

Tato akce nemusí být ve vašem účtu možná. Pokud se tak stane, kontaktujte svého IT správce.

Chcete-li propojit primaERP s kalendářem MS Exchange, pokračujte následovně:

Krok 1: Publikování kalendáře:

 • Vstupte do svého OWA účtu a otevřete kalendář.
 • Kliknutím pravého tlačítka označte kalendář ke sdílení. Používáte-li dotykové zařízení stiskněte a podržte jméno požadovaného kalendáře.
 • Vyberte Oprávnění.
 • V sekci Mimo organizaci, najděte Veřejný kalendář.Úroveň přístupu nastavte na  "Omezené podrobnost".
 • Stiskněte Uložit
 • V seznamu kalendářů otevřete znovu kontextové menu a vyberte Oprávnění
 • Pod Veřejný kalendář uvidíte dva odkazy.
 • Pravým tlačítkem klikněte na "Přihlásit k odběru kalendáře".
 • Vyberte "Kopírovat adresu odkazu"

* Zastavit publikování kalendáře je kdykoli možné.

Krok 2: Nastavení primaERP TIME TRACKING

 • Klikněte na ikonu svého avatara, umístěnou v pravém horním rohu..
 • Z rozbaleného menu vyberte "Propojené služby".
 • V sekci kalendáře MS Exchange zvolte "ZOBRAZIT". 
 • V sekci kalendáře MS Exchange zvolte "UPRAVIT".
 • Vložte odkaz získaný v předchozím kroku a klikněte na tlačítko "ULOŽIT". 

Nyní uvidíte výstupy z kalendáře MS Exchange v kalendáři na nástěnce v panelu podnětů.


4. Odpojení MS Exchange za použití OWA:

Chcete-li odpojit primaERP od kalendáře MS Exchange, postupujte následovně:

 • Vstupte do svého OWA účtu a otevřete kalendář.
 • Kliknutím pravého tlačítka označte kalendář k odpojení. Používáte-li dotykové zařízení stiskněte a podržte jméno požadovaného kalendáře.
 • Vyberte Oprávnění.
 • V sekci Mimo organizaci, najděte Veřejný kalendář.
 • Úroveň přístupu nastavte na "Není sdílené".
 • Uložte změny.

Řešení běžných potíží:

Jakmile je kalendář MS Exchange synchronizován s primaERP, mohou někteří uživatelé řešit následující potíže:

Nevidím předmět vstupu z MS Exchange.
Po propojení s kalendářem MS Exchange mohou někteří uživatelé v panelu podnětů vidět pouze následující typy zápisů: Zaneprázdněn, orientační a volný. Je tomu tak díky špatnému nastavení v průběhu propojování.

Řešení:

Metoda 1: V MS Outlook

 • Klikněte na kalendář MS Outlook.
 • Vyberte požadovaný kalendář.
 • Zvolte: Sdílet> "NASTAVIT PUBLIKOVÁNÍ TOHOTO KALENDÁŘE".
 • Vstupte do OWA účtu.
 • Zobrazí se okno publikování kalendáře.

V poli podrobností o publikování se ujistěte, že jste zvolili možnost "Omezené podrobnosti". Vyhnete se tak možným budoucím potížím.

 • Klikněte na "Uložit".

Metoda 2: Použití OWA

 • Vstupte do svého OWA účtu a otevřete kalendář.
 • Kliknutím pravého tlačítka označte kalendář k odpojení. Používáte-li dotykové zařízení stiskněte a podržte jméno požadovaného kalendáře.
 • Vyberte Oprávnění.
 • V sekci Mimo organizaci, najděte Veřejný kalendář.
   Úroveň přístupu nastavte na "Omezené podrobnosti".
 • Stiskněte Uložit
Did this answer your question?