Představení:

Zobrazuje vykonávané činnosti ve formě klasického pracovního výkazu.

Užitečné pro ty, kteří si přejí spravovat záznamy v rámci pracovních výkazů.

Obsah

  1. Struktura výkazů
  2. Práce s výkazy
  1. Struktura výkazů:

Tvoří je dvě sekce:

A) Výkazy

B) Stopky

2. Práce s výkazy:

Měření začnete stiskem „START“ na stopkách.

Po zastavení stopek, se čas zapíše do odpovídající řady, popřípadě automaticky vytvoří řadu novou.

Novou řadu můžete přidat po kliknutí na tlačítko „+ Přidat řadu“.

Možné jsou i manuální zásahy do záznamů.


Did this answer your question?