Představení:

Přístupné jen majiteli a správci účtu. Obsahuje výchozí nastavení primaERP / TIME TRACKING pro lokalitu hlavního sídla, jazyk firmy apod.

Obsah

 1. Struktura nastavení účtu
 • Obecné
 • Výchozí nastavení
 • Integrace
 • Licence
 • Záloha

Uživatelé

Role

Přístupy

Upravit nastavení účtu

 1. Struktura nastavení účtu:

Je rozdělena do 5 sekcí:

 • Obecné: Zde najdete obecné informace o účtu.

Zde si také nastavíte adresu vašeho sídla a použitou měnu.

Majitel účtu může také v případě potřeby předat vlastnická práva k účtu jinému uživateli a změnit URL adresu.

Rovněž si zde můžete deaktivovat svůj účet. Tento proces v souladu s   Podmínkami užití služby zabere 90 dní. Váš účet bude po uplynutí této doby smazán.

 • Výchozí nastavení: V této sekci můžete určit výchozí nastavení jako například jazyk společnosti, jazyk pro e-mailovou komunikaci s uživateli, časové pásmo a formát času/data.
 • Integrace: Zde můžete propojit Basecamp s primaERP. Více informací o  propojení s Basecamp naleznete v příslušném článku.
 • Licence: Zde najdete typ licence, kterou vlastníte, a možností jejího rozšíření.
 • Záloha: V této sekci můžete exportovat data ze svého účtu, která můžete archivovat, či použít jiným způsobem.

Exportovaná data obsahují data ze všech vašich projektů, klientů, úkolů a činností, rovněž i všechny záznamy času, které jste vytvořili od doby založení účtu.

2. Uživatelé: Zde můžete najít seznam uživatelů, detailní informace o nich a přiřazené role.

3. Role:  Zde najdete seznam rolí a kompetencí, které jsou zahrnuty do primaERP.

4. Přístupy: Můžete přiřadit uživatelům přístup k aplikaci primaERP a zobrazit typ licence.

5. Upravit nastavení účtu:

Je povoleno jen majiteli účtu.

A) Klikněte na "Nastavení" umístěné v pravém horním rohu obrazovky.

B) V rozbalovacím menu zvolte "Nastavení účtu".

C) Vstupte do sekce, kterou chcete upravovat.

Did this answer your question?