Představení:

Díky propojení účtu Basecamp s primaERP / TIME TRACKING jsou vaše Basecamp projekty a úkoly automaticky synchronizovány, čož vám umožní měřit čas pohodlně v jedné aplikaci.

Můžete nastavit čas denní synchronizace primaERP s aplikací Basecamp.

Mějte na paměti, že data přenesená z Basecamp není možné v primaERP / TIME TRACKING upravovat.

Pracujete-li v týmu, bude propojení primaERP s Basecamp umožněno pouze majiteli účtu. Tím dojde k automatickému propojení projektů Basecamp každého člena což jim umožní sledovat svůj čas a v případě potřeby synchronizovat data.

Synchronizace dat mezi aplikacemi je založena na emailové adrese každého uživatele primaERP. To znamená, že Basecamp přiřadí na základě emailové adresy z primaERP své vlastní uživatele. Jakmile je nalezena shoda, začne Basecamp zaznamenávat sledovaný čas, v rámci daného uživatele, v ostatních případech zůstane čas uchován pod uživatelským jménem použitým během propojení primaERP s Basecamp.

Obsah

 1. Propojení s účtem Basecamp
 2. Okno připojit k Basecamp
 3. Úprava propojení s Basecamp
 4. Synchronizace časových záznamů s účtem Basecamp
 5. Odpojení od účtu Basecamp

Centrum pomoci

 • Sledovaný čas je uložen pod jiným uživatelem
 1. Propojení s účtem Basecamp::

Tato funkce je přístupná jen majiteli účtu, nikoli dalším uživatelům.

A) Klikněte na "Nastavení", které se nachází v pravém horním rohu.

B) Z rozbaleného menu vyberte "Nastavení účtu".

C) Vyberte záložku Integrace

D) Zobrazí se seznam služeb propojitelných s primaERP / TIME TRACKING.

E) V sekci Basecamp klikněte na tlačítko „PŘIPOJIT“.

F) Otevře se okno propojení s Basecamp, kde jen vyplníte potřebné údaje.
G) Klikněte na uložit. 

2. Okno připojit k Basecamp:

ID účtu: Jméno vašeho účtu v Basecamp.

Přihlašovací jméno: Vaše přihlašovací jméno do Basecamp.

Heslo: Heslo do Basecamp.

Čas synchronizace: Čas, kdy se aplikace synchronizuje s primaERP.

3. Úprava propojení s Basecamp:

Úprava je povolena pouze pro majitele účtu, ostatním uživatelům to umožněno není.

A) V pravém horním rohu klikněte na svého avatara.

B) V rozbaleném menu vyberte „Nastavení účtu“.

C) Vyberte záložku Integrace.

D) Zobrazí se seznam služeb propojitelných s primaERP / TIME TRACKING.

E) V sekci Basecamp klikněte na tlačítko s názvem účtu Basecamp.

F) Zvolte „změnit nastavení“ a otevře se okno připojení k Basecamp, kde lze upravit parametry.

F) Nezapomeňte uložit změny kliknutím na tlaítko „Uložit“.

4. Synchronizace časových záznamů s účtem Basecamp:

Čas pravidelné synchronizace primaERP se záznamy v Basecamp, lze nastavit v průběhu nastavení propojení, nebo později, změnou nastavení připojení.

Chcete-li synchronizovat časové záznamy manuálně, pokračujte následovně:

A) V pravém horním rohu klikněte na svého avatara.

B) V rozbaleném menu vyberte „Nastavení účtu“.

C) Vyberte záložku Integrace.

D) Zobrazí se seznam externích služeb propojitelných s primaERP TIME TRACKING.

E) V sekci Basecamp klikněte na tlačítko s názvem účtu Basecamp

F) Z rozbaleného menu vyberte možnost „Synchronizovat nyní“.

G) V dolní části kolonky Basecamp uvidíte, zda byla poslední synchronizace úspěšná a kdy proběhla.

Varianty zpráv o synchronizaci:

 • Právě probíhá.
 • Dosud nespuštěno.
 • Synchronizace proběhla {date and time}.
 • Nastala chyba {date and time}.

5. Odpojení účtu Basecamp:

A) V pravém horním rohu klikněte na "Nastavení".

B) Z rozbaleného menu vyberte "Nastavení účtu".

C) Vyberte záložku Integrace.

D) Zobrazí se seznam externích služeb propojitelných s primaERP TIME TRACKING.

E) V sekci Basecamp klikněte na tlačítko s názvem účtu Basecamp

F) Zvolte možnost „Odpojit“.

Centrum pomoci

 • Sledovaný čas je uložen pod jiným uživatelem

Pracujete-li v týmu, bude propojení primaERP s Basecamp umožněno pouze majiteli účtu. Tím dojde k automatickému propojení projektů Basecamp každého člena což jim umožní sledovat svůj čas a v případě potřeby synchronizovat data.

Synchronizace dat mezi aplikacemi je založena na emailové adrese každého uživatele primaERP. To znamená, že Basecamp přiřadí na základě emailové adresy z primaERP své vlastní uživatele. Jakmile je nalezena shoda, začne Basecamp zaznamenávat sledovaný čas, v rámci daného uživatele, v ostatních případech zůstane čas uchován pod uživatelským jménem použitým během propojení primaERP s Basecamp.

Did this answer your question?