Tato sekce zobrazuje seznam aktivních a neaktivních klientů. Můžete je upravovat nebo přidat nové.

Otevřete jej jednoduše táhnutím zleva nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře a zvolte "Klienti".

Index

  1. Zobrazení specifikací klientů
  2. Vytvoření klienta
  3. Úprava klienta
  1. Zobrazení specifikace klientů: Zobrazí seznam aktivních i neaktivních klientů.

Postupujte následovně:

a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Klienti" a zobrazí se seznam klientů.

c. Vyberte klienta, jehož informace chcete zobrazit.

2. Vytvoření klienta: Prostřednictvím mobilní aplikace můžete přidat tolik klientů, kolik budete potřebovat.

Postupujte následovně:

a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Klienti" a zobrazí se seznam klientů.

c. Vyberte možnost "+ Přidat klienta".

d. Vyplňte specifikaci klienta.

e. Uložte stisknutím tlačítka ✓ 

3. Úprava klienta: Prostřednictvím mobilní aplikace můžete upravit specifikaci vašich klientů.

Postupujte následovně:

a. Otevřete menu táhnutím zleva, nebo klikněte na ikonu vlevo nahoře.

b. Vyberte "Klienti" a zobrazí se seznam klientů.

c. Vyberte klienta, jehož informace chcete upravit.

d. Stiskněte tlačítko 

e. Udělejte požadované úpravy.

f. Uložte stisknutím tlačítka ✓

.


Did this answer your question?