Jak přepínat mezi moduly?

Pokud chcete přepínat mezi moduly Time Tracking, Billing a Attendance,

1. Klikněte na symbol menu (tři vodorovné čáry) vlevo nahoře. 


2. Vyberte modul, který chcete používat. Pokud potřebný modul chybí, kontaktue svého administrátora, aby Vám k němu dal přístup.

Did this answer your question?