Přístupové tokeny se automaticky generují vašim zařízením, když se poprvé přihlásíte do aplikace a umožňují přístup bez opakovaného zadávání přihlašovacích údajů. 

Tokeny lze použít i pro přihlášení uživatelů, kteří do primaERP nejsou registrovaní, ale chcete s nimi sdílet své záznamy. O token můžete být požádáni v případě problémů s aplikací, kdy vývojáři potřebují dočasně získat přístup k Vašemu účtu.
 
Vzhledem k tomu, že je možné propojit primaERP s jinými externími aplikacemi, můžete vygenerovat pro každou aplikaci jiný token (vřele doporučujeme). Pokud se pak rozhodnete přestat používat aplikaci, ztratíte svoje zařízení nebo chcete zrušit přístup externím uživatelům, bude stačit, když tento token jednoduše odstraníte. Není třeba měnit Vaše heslo.

Jak získat přístupový token 

Jděte na Můj profil > Bezpečnost > Přístupové tokeny

Vytvořte nový Přístupový token, nazvěte ho libovolně, třeba support, výsledný token bude dlouhá řada čísel a písmen. Ten nám v případě potřeby prosím pošlete.

Po nahrání dat můžete token smazat a tím vývojáři ztratí přístup k vašemu účtu.

Did this answer your question?