Po zavedení GDPR potřebuje mnoho firem sbírat souhlasy svých uživatelů o zpracování jejich údajů. Aby bylo jednodušší sledovat jejich platnost, přibyla v primaERP možnost si u klientů zvolit datum, do kdy je souhlas platný.

tuto možnost naleznene v modulu Time Tracking po rozkliknutí Správa -> Zákazníci a následně rozkliknutím daného zákazníkna:

Následně je možné seznam zákazníků filtrovat podle toho, zda souhlas je ještě platný nebo zda už vypršel.
 

Did this answer your question?