Při odstraňování zákazníka máme 3 možnosti- Smazat, Zapomenout nebo Anonymizovat. Každá možnost má jiné dopady na projekty a činnosti spojené se zákazníkem a každou z nich si v tomto článku krátce vysvětlíme.

Smazat
Možnost „Smazat“ najdeme stejně jako další dvě možnosti ve správě zákazníka. Smazat klienta je možné, jen pokud nebyl přiřazen k žádnému projektu. Pokud se klient některého z Vašich projektů účastnil a chtěli byste ho smazat, je nejprve potřeba ve správě projektů klienta odebrat a poté už jeho smazání nestojí nic v cestě. Pokud jste měli klienta přiřazeného k jednotlivé činnosti, která se nevázala k projektu, v kalendáři ho stále uvidíte.

Zapomenout
 Hned vedle tlačítka Smazat najdete v primaERP i možnost Zapomenout. Pokud se rozhodnete při odstraňování klienta zvolit tuto možnost (nebo pokud Vás o to klient požádá), vymaže se nejen klient, ale všechny aktivity s ním spojené – všechny projekty, účty, ceníky a aktivity.
Tato akce je nevratná, proto doporučujeme tuto možnost pečlivě zvážit.

Anonymizovat
Může se stát, že máte klienta, u něhož Vám vypršela platnost souhlasu, ale váží se k němu projekty, činnosti a účty, o které nechcete přijít. Co teď? Řešením v tomto případě bude volba „Anonymizovat“, která veškeré údaje o klientovi smaže a nechá vyplněnou jen kolonku jména, které bude změněno na řetězec písmen a čísel.  Stejně jako Zapomenout je i Anonymizace nevratná. Proto i zde doporučujeme obezřetnost.

Did this answer your question?